:פירוש המילה "פָחְצ" הוא

.2

:פירוש המילה "צָדַמ" הוא

.1

כיצד נאמר בערבית

? "הכל יהיה בסדר"

.4

:בעברית קפיץ ובערבית

.3

.כל הזכויות שמורות לפאידה. אין להעתיק בכל דרך שהיא חלק מהתוכן/כולו ללא רשות מבעלי האתר ©

© All Rights Reserved to Faidda