בחן את עצמך-שיעור מספר 1

:פירוש המילה "פָחְצ" הוא

.2

!נסה שוב

x.gif

!תשובה נכונה

check-mark-1292787_960_720.png

!נסה שוב

x.gif

:פירוש המילה "צָדַמ" הוא

.1

!תשובה נכונה

check-mark-1292787_960_720.png

!נסה שוב

x.gif

!נסה שוב

x.gif

כיצד נאמר בערבית

? "הכל יהיה בסדר"

.4

!נסה שוב

x.gif

!תשובה נכונה

check-mark-1292787_960_720.png

!נסה שוב

x.gif

:בעברית קפיץ ובערבית

.3

!תשובה נכונה

check-mark-1292787_960_720.png

תָשְדִיד=חיזוק

!נסה שוב

x.gif

!נסה שוב

x.gif