במוסך

في الكراج

א-וסאם- وسام      

ב-מוסכניק-מִיכַאנִיכִי סִיַארַאת, ميكانيكي سيارات      

!א- אָהַלַאנ יַא חָבִיבִי

שלום אדוני

?ב-כִיפָכ

?שלום מה שלומך

.א-אֵלְחַמְדֻאללָה יָעַטִיכ אֵלְעָאפְיָה

ברוך השם תהיה בריא

.ב-אָלַלַה יַעְפִיכ יָא אָחִ'י

תהיה בריא

.א-אֵסְמָע, מָא בַאעְרֵפ שוּ אֵסָוִי. פִיה חָדַא אִמְבַארֵח צָדַמ בְסִיַארְתִי אֵלְגְ'דִידָה

.שמע, אני לא יודע מה לעשות. מישהו נכנס (התנגש) אתמול במכונית החדשה שלי

ב-יַא וֵיל! אָלַלַה יֻסְתֻר! בָס כִיפ חַאלָכ אֵנְתַ? כֻל שִי

?מְנִיח

?אוי ואבוי! אלוהים ישמור! אבל איך אתה מרגיש? הכל בסדר