top of page

כלי הנגינה

אֵלְאַלָאת אִלְמוּסִיקִיֵה

الالات الموسيقة

?אִ(ל)זַבּוּן: אָהָלַאנ בְתֵקְדֵר תְסַאעֵדְנִי 

סְמֵעְת אִנה אֵנְתֻו בְתֵבִיעוּ הוֹנ אָלַאת מוּסִיקִיה

.ובִדִי אֵשְתַרִי בִיאַנוֹ גְדִיד

?שוּ בְתֵקְדֵר בְתָעַרֵצ' לִי

 

?הלקוח: שלום, אתה יכול לעזור לי 

שמעתי שאתם מוכרים כאן כלי נגינה

,אני מעוניין לקנות פסנתר חדש

?מה אתה יכול להציע לי

 

 

 

,אִלְבַּיַּאע: עַנְדִי אָנְוַאע מֻחְ'תָלִפָה לִלְבִיאַנוֹ 

,פִיה בִיאַנוֹ כְבִיר, פִיה בִיאַנוֹ כָהַרֻבַאִי

?אַי אָנְוַאע מוּסִיקִה בְתָעְזֵפ אֵנְתַ

 

.המוכר: יש לי סוגים שונים של פסנתרים 

,יש פסתנר כנף, פסנתר חשמלי

?איזה סגנונות אתה מנגן

 

 

 

,אִ(ל)זַבּוּן: עַאלְאַעְ'לָב, בַאעְזֵפ מוּסִיקָא כְלַאסִיכִיָה וָהַאֵלְנוֹע 

אָנַא בַאחִבֹה אָכְתַר. בָס מָרַראת בָאעְזֵפ כָמַאנ מוּסִיקָא חַדִיתִ'יָה

 

 ,הלקוח: לרוב אני מנגן מוסיקה קלאסית וזה גם הסגנון האהוב עליי 

אך לפעמים אני מנגן גם מוסיקה מודרנית

 

 

 

אִלְבַּיַּאע: יָעְטִיכ אֵלְעַאפְיָה, מִנ אֵמְתַא

?אֵנְתָ בְתָעְזֵפ אֵלְבִיאָנוֹ

 

!המוכר: מרשים, כל הכבוד

?כמה זמן אתה מנגן בפסנתר

 

 

 

,אִ(ל)זַבּוּן: אה מִנ זָמַאנ יַא אָחִ'י

עָשָרַה סְנֵין תָקְרִיבַאן בִאֵלְבִיאָנוֹ וֻכָמַאנ סִתָ'ה

סְנֵין בִאֵלְגִיתַאר

 

 הלקוח: אה, הרבה זמן אחי, 10 שנים בערך בפסנתר

   ובנוסף אני מנגן 6 שנים בגיטרה

 

 

 

 

אִלְבַּיַּאע: אה, מא עֵרֵפְתְש אנֹו בְתֵלְעֵב אֵלְגִיתַאר כָמַאנ, הָדַ'א כְתִיר חִלְוּ 

,עָנְדִי כָמַאנ גִיתַארַאת הוֹנ אִדָ'א בִתְרִיד

מִנ אָנְוָאע מֻחְ'תָלִפַה טָבַעא

 

 

.המוכר: אה, לא ידעתי שאתה מנגן גם בגיטרה,זה נהדר 

,יש לי גם גיטרות פה אם תרצה

גם הן מסוגים שונים כמובן

 

 

 

,אִ(ל)זַבּוּן: לַא, שֻכְרַא יָעְטִיכ אֵלְעַאפְיָה, עָנְדִי פִי אֵלְבֵית 3 גִיתַארַאת

וַאחֵד כְלַאסִיכִי וֻוַאחֵד כָהַרֻבַאי וֻוָאחֵד צֹותִי/ אָכוּסְתִיכ

 ,הקונה: לא תודה, יש לי בבית 3 גיטרות אחת קלאסית 

אחת חשמלית ואחת אקוסטית

אִלְבַּיַּאע: טָיֵב, בָס קָבֵל מַא נֵבָלֵש, קוּל לִי כָמ מָצַארִי

,בִדָכ תֵדָפֵע עָלַא הַאלְבִיאָנוֹ. בַס מִנְשַאנ אֵפָהֵמ לָוֵינ אֵוָגְהָכ

לָכֵנ בְתֵעְרֵפ אִנֹה בָעַצ' מִנְהֹמ עַ'אלִי וֻבָעַצ' מִנְהֹמ אָקֵל

המוכר: בסדר, רק לפני שנתחיל, תגיד לי כמה כסף

.תרצה להוציא על הפסנתר, רק כדי שאדע לאיזה כיוון להפנות אותך

כי כמו שאתה ודאי יודע יש כאלו יקרים יותר ויקרים פחות

,אִ(ל)זַבּוּן: אָלַלה יֵסַאעֵדְנִי, אֵסְמָח לִי

?שוּ אֵלְסַאעָה אִסַא בִאֵלְצָ'בְט

,הקונה: שהאל יעזור לי 

?תסלח לי מה השעה עכשיו בדיוק

 

 

 

?אִלְבַּיַּאע: אֵלְסַאעָה הַלָק תְלַאתֵה וּנֻצ לֵיש

?המוכר: השעה עכשיו שלוש וחצי למה

 

 

 

אִ(ל)זַבּוּן: אָנַא מֵתְאָסֵפ כְתִיר, נְסֵית אִנֹה עָנְדִי שִי שֹעְ'לֵה מָע אֻמִי

.וֻיָגֵב עָלַי אֵעְמֵלְהָא קָבֵל מַא תֵגִי אֵלְסַאעָה אַרְבַעָה

בַס אֵוָעְדַכ, אָוֵל מַא אֵחָ'לֵצ

 .הַאלְשִי בַארְגָע לָהֹונ 

?בִאָי סַאעָה תְסָכְרוּ אֵלְמַחָל

 הלקוח: אני ממש מצטער, שחכתי שיש לי איזה עניין עם אמא שלי שאני חייב

,לעשות לפני השעה 4. אבל אני מבטיח

ברגע שאסיים עם העניין הזה, אחזור

?לכאן. באיזו שעה אתם סוגרים את החנות

 

 

,אִלְבַּיַּאע: וָלַא יְהֵמַכ יַא חָבִיבִי, כֻל שִי תָמַאמ 

אָנַא אָכוּן הֹונ חָתַא אֵלְמַסָאא' וָאֵחְנָא סָאכְרִינ אֵלְמָחל סַאעָה תַמַאנְיָה

המוכר: אל תדאג אחי, הכל בסדר אני נמצא כאן עד הערב והחנות נסגרת רק בשעה שמונה

אִ(ל)זַבּוּן: שֻכְרָאן כְתִיר צַאחְבִי, מָע (אל)סָלַאמֵה

!הלקוח: תודה רבה ידידי, להתראות

 

 

 

אִלְבַּיַּאע: לַא שַאכֵר עָלַא וַאגֵב, אָלַלה מָעַכ

המוכר: אין בעד מה, שהאל יהיה איתך

  מילים חדשות   

כַאלִמַאת גְ'דִידָה 

 

 

קָדֵר- יכל, היה יכול

סָאעֵד- עזר

מֻסַאעַדֵה-עזרה

אָלַאת מוּסִיקִיָה- כלי נגינה

אִשְתָרַא-קנה

נָוְע(ר)אָנְוַאע- סוג

טִרָאז- סוג, דגם

עָרַצ'- הציג, חשף

עָזַפ- ניגן

מֻחְ'תָלִפ-שונה

אָעְ'לַבִיה-רוב

עָלַא אֵלְאַָעְ'לַב-לרוב

מָרַראת- לפעמים

טָבַעא- כמובן

בָלַש-התחיל

דָפַע-שילם

מָצַארִי/פְלוּס-כסף

וָגָהַ-הפנה

אָקֵל/רָחִ'יצ-זול

ע'ַאלִי-יקר

בָעַצ'-חלק

פָהַמ-הבין

אֵסְמַח לִי- סלח לי

הֵסַא/אֵסַא/הָלַק-עכשיו

מֵתְאָסֵפ-מצטער

נָסַא-שכח

סָכַר-סגר

מָחַל-חנות

וָגֵב-חובה

וָעַד-הבטיח

וָלַא יְהֵמָכ/לַא תָאכֹל הָמ-אל תדאג

כָמַאנ/כָמַנְגָ'ה-כינור

גִ'יתַאר/קִיתָ'ארַה/ע'יתאר-גיטרה

בִיַאנוֹ-פסנתר

בוֹק(ר)אָבְוָאק, נְפִיר(ר)אָנְפַאר-חצוצרה

מִזְמַאר(ר)מָזַאמִיר-חליל

אָלַאת אִיקַאעִיַה-כלי הקשה

טָבֵל-תוף

דָרְבוּכַה- דרבוקה

דָפ-תוף מרים

:ביטויים 

-לַא שַאכֵר עָלַא וַאגֵב

אין בעד מה

 אִילִי בִידוֹ יֵסְתָרִיח יֵקוּל עָנ

-כֻל אִישִי מְנִיח
מי שרוצה חיים קלים אומר הכל בסדר

(לקחת הכל בקלות)


-אֵלְעָרִיב לַאזֵמ יֵכוּנ אַדִיב

 על הזר להיות אדיב

-אֵלְיוֹם בֵמָצַארִי בוּכְרַה בִבְלַאש

היום בכסף, מחר בחינם (נאמר לשומר סוד – בקרוב כולנו נדע

(את סודך

לשיעור הבא

לשיעור הקודם

bottom of page