top of page

במסעדה

في المطعم

פִי אֵלְמַטְעָם

גַרְסוֹן: מַטְעָם אֲלְדִיכּ אֲלְאַסְוָד כִּיפ מֻמְכִנ אֵסַאעָדֵכ

מלצר: מסעדת התרנגול השחור איך אוכל לעזור

 

 

 

אבּוּ יוסף: אַהְלַאן וַסָהְלַאן חַבִּיבִּי, בִּדִי אֵחַגֵ'ז מַכַּאן למַסַא בֻּכְּרָה פִי (אל)סֵאעָה סַבְּעַה וּנֻצ

 אהלן, אני רוצה להזמין מקום למחר בערב בשעה שבע וחצי

 

 

 

גרסון: מִש מֻשְכֵּלָה, כַּם נַאס אִנְתוּ, וּשוּ אִסֵמַ אֵלְכַרִימ

מלצר: אין בעיה, כמה אנשים אתם ומה שם כבודו

 

 

 

אבו יוסף: אִחְנַא סִתַ'ה נַאס וּאִסֵמִיֵ אַבּוּ יוּסֵף

 אנחנו שישה אנשים ושמי אבו יוסף

 

 

 

?גרסון: מְלִיח, אַכָּלְת הוֹן מַרָה

מלצר: ?טוב, אכלת פה בעבר

 

 

 

אבו יוסף: לַא הַאדִי אַוַל מָרַה

לא, זאת הפעם הראשונה

 

 

 

.גרסון: טַיֵבּ בִּדִי אַעְטִיכּ מַעְלֻוּמָאת עַלָא אֵלְמַטְעָם

.עֻנְוַאן אֳלְמַטְעַם שַארֵע אִבְּן גבירול מַדִינָת תַל אַבִּיבּ

פִיהְ עִנְדְנָא לַחֵם וַסַמָכּ, סַלָטַאת מִן כֻּל אֵלְאַנְוַאע

.וּפִיהְ כַּמָאן וַגְ'בָּאת נַבָּאתִיֵה

.מלצר: טוב,אני רוצה לתת לך מידע על המסעדה

.המסעדה נמצאת ברחוב אבן גבירול בעיר תל אביב

יש לנו בשר ודגים,סלטים מכל הסוגים

.ויש גם מנות צמחוניות

 

 

?אבו יוסף: הַדַ'א כְּתִיר מְלִיח, וּקַדֵּיש חַק וַגְבֵּה וַאחְדֵה

?זה טוב מאוד, ומה המחיר לארוחה אחת

 

 

גרסון: אֵ(ל)סִעֵר בֵּין מִיֵה וּמִיֵה וּחַמְסִין שקל לִזַבּוּן וַאחֵד

מלצר: המחיר נע בין 100-150 שקל ללקוח אחד

 

 

.אבו יוסף: וַאלְלָה אֵלְעַטִ'ים, הַאיְ עָ'אלי כְּתִ'יר

 ?מַא פִיהְ עַנְדְכֹֻּמ תַחְ'פִיצ' לִנַאס חִלוּ מִתְלי

.אלוהים ישמור, זה יקר מאוד

?אין לכם הנחה לאדם נחמד כמוני

 

 

 

גרסון: לַא חַבִּיבִּי, אֵנְתַ אִתַצַלְת עַלָא מַטְעָם שֵף

.וּעַשַאן הֵיכּ אֵלְוַגְבָּאת עִנְדֵנָא עַ'לְִיֵה שְוַי בַּס זַ'כִּיֵה כְּתִ'יר

אִזַא מִש בִּדַכּ תוּצֵלְנָא, רֻח עַאלְשַווארמה אַוְ מַטְעָם חומוס

.וּהֻנָאכּ אֵלְתַ'מֵן רַחִ'יצ בַּס אֵלְחִ'דְמֵה וַאלְאַכֵּל זַיְ (אל)זִפְת

מלצר: לא אדוני, אתה התקשרת למסעדת שף 

.ובגלל זה המנות אצלנו יקרות מעט אבל טעימות מאוד

אם אתה לא רוצה להגיע אלינו, לך לשווארמה או למסעדת חומוס

.ושם המחירים זולים אבל השירות והאוכל על הפנים

 

 

 

אבו יוסף: שֻוּ צַאר מַעַכּ חַבִּיבִּי, תְגַ'נַּנְתְ? אִהְדַא וּאִחְנָא רַאח נֵאכֹֻּל פִי מַכַּאן תַאנִי

מה קרה איתך חבר? השתגעת? תירגע ואנחנו נלך לאכול במקום אחר

מילים חדשות

כַאלִמַאת גְ'דִידַה

(חַגַ'ז - הזמין (מקום

(דַעַא - הזמין (למסיבה, לאירוע

(דַעְוָה - הזמנה, תעמולה, קריאה (לאמונה באללה 

בארגונים אסלאמיים הדעוה היא פעילות של צדקה

.וסיוע סוציאלי על מנת לקבל תמיכה בארגון

מַרַה אֻוּלָא/ אַוַל מַרָה - פעם ראשונה

שַארֵע - רחוב

מַדִינֵה - עיר

בַּלָד/דַוְלָה - ארץ/מדינה

קַרְיֵה- כפר

אַעֲטָא - נתן

שִי - קצת, בערך, מעט

מַעְלוּמָאת - מידע

וַגְ'בֵּה (ר) וַגְ'בָּאת - מנה/מנות

נַבַּאתִי - צמחוני

דוֹק - טעם

זַ'כִּי / לַזִיז - טעים

רַחִ'יצ - זול

תַחְ'פִיצ' - הנחה

חִ'דְמֵה- שירות

צַחַה - בריאות

:ביטויים

אַלְפְלֻוּס בִּתְעַ'יֵר אֵ(ל)נֻפֻוּס - הכסף משנה את האדם

כֻלְ דִיכ עַלַא מִזְבַּלְתוֹ צִיַאח וַכֻלְ כַלְבּ בִּבָּאבּוֹ נַבָּאח

מיל': כל תרנגול צווח במזבלה שלו וכל כלב נובח בדלתו. ביתי הוא מבצרי

אַלְדִיכּ אַלְפַצִיח מִן אַלְבַּיְצַ'ה בֵּיַצִיח

מיל': התרנגול הפיקח ניכר עוד מהביצה. נאמר על כישרון מלידה

צַחְתֵין, צַחְתֵין וַהֵנָא, צַחַה וַעָאפְיֵה- בתיאבון, לבריאות

לשיעור הקודם

לשיעור הבא

bottom of page