top of page

בבית הסוהר

في السجن

?סַגִ'ין א: שׁוּ (אל)סַבַּבּ אִנְתֶ הוֹן

?אסיר א: מה הסיבה שאתה כאן

 

?סַגִ'ין ב: תִגַ'ארַת (א)לְמֻחַ'דִּרַאת. וַאִנְתֶ

?אסיר ב: סחר בסמים. ואתה

 

 

?סַגִ'ין א: סִרְקַת (אל)סַיַּארַאת. כַּם סִנֶה חַכַּמוּכ

?אסיר א: גניבת מכוניות. לכמה שנים דנו אותך

 

סַגִ'ין ב: חַ'מְס סְנִין . אַכִּיד חַכַּמוּכּ לִמֻדֶּה אַקְצַר

?מִשׁ הֶיכּ

אסיר ב: חמש שנים. בוודאי דנו אותך לתקופה

?קצרה יותר,לא כך

 

.סַגִ'ין א: בִּ(א)לְעַכְּס. חַכַּמוּנִי אִחְדַעְשַׁר סִנֶה

.אסיר א: להפך. דנו אותי לאחת עשרה שנה

 

סַגִ'ין ב: מַסְכִּין! לֶישׁ הַל-קַדּ? מַא קַתַלְת וַמַא עַ'צַבְּת.

?שׁוּ צַאר

,אסיר ב: מסכן! למה עד כדי כך? לא רצחת ולא אנסת

?מה קרה

 

סַגִ'ין א: הַאדִי מִשׁ אַוַל מַרַּה בְּיֹחֻכְּמוּנִי. חַכַּמוּנִי

.בַּעְצ' (א)לְמַרַּאת בִּ(אל)סִגֶ'ן מַעַ וַקְף (אל)תַנְפִיז

         .הַאדִי (א)לְמַרַּה, אִלְקַאצִ'י כַּאן אַקְסַא

אסיר א: זוהי אינה הפעם הראשונה ששופטים אותי. שפטו אותי כמה פעמים למאסר על

.תנאי. הפעם השופט היה קשוח יותר

סַגִ'ין ב: יַא חְ'סַארַה! פִיה אִמְכַּאנִיֶּה תִחְצַל עַלַא

?תַאְהִיל אַוְ חַ'צְם תֻלְת מֻדֶּת (אל)סִּגְ'ן

אסיר ב: חבל! יש סיכוי שתקבל שיקום

?או ניכוי שליש מתקופת המאסר

 

סַגִ'ין א: אִנְשַׁאלַּה. קֻל-לִי, בְּתִעְרַף אַיַּאם

?וַסֶיעַאת זִיַארַת (אל)סֻּגַ'נַא

אסיר א: בעזרת השם. אמור לי, אתה יודע

?מהם ימי ושעות ביקור האסירים

סַגִ'ין ב: אַיַּאם אִלְאַחַד, אִלְאַרְבְּעַא וַ(א)לְגֻ'מְעַה בֶּין

.(אל)סֶּיעַה (אל)סִּתֶה וַ(אל)סַבְּעַה פִי (א)לְמַסַא)

אסיר ב: ימי ראשון, רביעי ושישי בין שש

.לשבע בערב

 

?סַגִ'ין א: בַּסּ תַלַת סֶיעַאת פִי (א)לְגֻ'מְעַה

?פִישׁ אַכְּתַר מִן הֶיכּ

?אסיר א: רק שלוש שעות בשבוע? אין יותר מזה

 

סַגִ'ין ב: לַא. טַאלַ מַא עֶילְתַכּ מִשׁ פִי (אל)סִגֶ'ן מַעַכּ, מַא בְּתִקְדַר תְשׁוּפְהַא אַכְּתַר מִן הֶיכּ

,אסיר ב: לא. כל עוד משפחתך אינה בבית הסוהר אתך

.אינך יכול לראותה יותר מזה

מילים חדשות-כַאלִמַאת גְ'דִידָה

    (אסיר-أسير/ سجين-אסיר/סַגִ'ין(רבים: אֻסַרַא/סֻגַ'נַא

מה-شو/أيش-שׁוּ / אֶישׁ

(סיבה-سبب-סַבַּבּ (רבים: אַסְבַּאבּ

אתה/את-انت-אִנְתֶ / אִנְתִי

כאן-هنا-הוֹן

מסחר,סחר-تجارة-תִגַ'ארַה

סמים-مخدرات-מח'דִּרַאת

גְנֵבָה-سرقة-סִרְקַה

(מכונית-سيارة-סַיַּארַה (רבים: סַיַּארַאת

כַּמָּה-كم-כַּם

(שָׁנָה-سنة-סַנֶה/סִנֶה (רבים: סְנִין/סַנַוַאת

שפט,דן-حكم-חַכַּם

בוודאי-أكيد-אַכִּיד

תקופה-مدة-מֻדֶּה

קָצָר-قصير-קַצִיר

לא כן,לא ככה?-مش هيك-מִשׁ הֶיכּ

להפך!-بالعكس-בִּ(א)לְעַכְּס

למה,מדוע?-ليش-לֶישׁ

הזה,הזאת,האלה-هال...-הַל

כמו (באותו גודל, מספר, עוצמה)-قدّ-קַדּ

לא-(עשה דבר מה) ما-מַא

רָצַח- قتل-קַתַל

אָנַס-غصب-עַ'צַבּ

קרה, נהיה, התחיל-صار-צַאר

זאת- هذه-הַאי, הַאדִי

(ראשון-اوّل-אַוֵל (הסימן ّ מציין את הכפלת העיצור

(פַּעַם- مرة-מַרַּה (רבים: מַרַּאת

כַּמָּה, מספר (דברים, עניינים, חפצים וכו')- بعض-בַּעְצ

על תנאי (עונש)- مع وقف التنفيذ-מַעַ וַקְף (אל)תַנְפִיז

(מילולית: עם עצירת הביצוע)

(שופט- قاضي-קַאצִ'י (רבים: קֻצַ'אה

היה- كان-כַּאן

קשוח- قاسي-קַאסִי

חבל!- يا خسارة-יַא חְ'סַארַה

יש- فيهפִיה

אפשרות- إمكانيةאִמְכַּאנִיֶּה

השיג,קיבל-حصل على-חִצֶל עַלַא

שיקום-تأهيل-תַאְהִיל

ניכוי-خصم-ח'צְם

שְליש-ثلث-תֻלְת

בעזרת השם-إنشاء الله-אִנְשַׁאלַּה

אמר-قال-קַאל

יָדַע-عرف-עַרָף

(יום-يوم- יוֹם (רבים: אַיַּאם

(שעה/שעון-ساعةסֶיעַה (רבים: סֶיעַאת

(ביקור-زيارةזִיַארַה (רבים: זִיַארַאת

שבוע/יום שישי-جمعة-גֻ'מְעַה

עֶרֶב-مساء-מַסַא

רק,אבל-بس-בַּסּ

אין-فيش-פִישׁ

יותר-أكثر-אַכְּתַר

 כל עוד-طال ما-טַאלַ-מַא

(משפחה-عائلة-עֶילֶה (רבים: עִיַל

עִם-مع-מַעַ

יכל-قدر-קַדָר

רָאָה-شاف-שַׁאף

לשיעור הקודם

לשיעור הבא

bottom of page