top of page

!חדש! צוות פאידה יגיעו עד אליכם לעבודה ללמד    

פאידה מציעה מגוון קורסים בכל הרמות

לקבוצות, מוסדות וארגונים

?למי אנחנו פונים

  ארגונים, חברות פרטיות וממשלתיות, בתי חולים וגופים ביטחוניים

     אשר השפה הערבית עבורם, היא חלק בלתי נפרד מעיסוקם

  אנשים פרטיים (לפחות עשרה)המתארגנים לקבוצה אחת

מטרת הקורסים

הקניית היכולת לתקשר בשפה הערבית המדוברת (בלהג מקומי) ברמה בסיסית

במגוון סיטואציות, עם דגש על כללי התנהגות ונימוסים המקובלים בחברה הערבית

הקניית בסיס וכלים להמשך לימוד השפה

 

הקורס חשוב במיוחד לאלו הצפויים לעבוד עם האוכלוסייה הערבית, לכל מי שנהנה

לתקשר בשפה זו או סתם לכאלו המעוניינים להבין על מה האנשים שלידם מדברים

פורמט הקורסים

שיעורים פרונטאלים, הכוללים הרצאה ותרגול. כבר מהשיעור הראשון הלומדים יתנסו