top of page

רישום מורה פרטי לערבית

מחיר לשעת לימוד

100

?במה אני עוזר/ת

הכנה לבגרויות

עזרה בשיעורי בית

העשרה

לימוד ערבית מדוברת

לימוד ערבית ספרותית

קריאה וכתיבה

אחר

תמונת פרופיל

נא למלא את כל השדות*

!פרטיך נקלטו בהצלחה

bottom of page