top of page

 פַאיְדָה" - עסקים עם מדינות ערב"

חברת פַאיְדָה מחוברת מזה שנים רבות לגורמים המקושרים עם מדינות ערב 

:ומספקת מענה בתחומים רבים כגון

איתור הזדמנויות עסקיות במדינות ערב המתפתחות

ייעוץ,ליווי ומעקב עבור חברות ישראליות  מול העולם הערבי

מתן מענה לסוגיות לוגיסטיות ותעבורת כספים/סחורות

 

קידום מיזמים ועסקים מול מדינות ערב

Hands holding beads
אתר2.png

:להרשמה ופרטים נוספים

!תודה על הרשמתך

bottom of page