top of page

תפס, החזיק مسك מִסֶכּ

(יד إيد אִיד (רבים: אִידֶין

עַד, עד ש  حتى חַתַּא

ברח هرب הַרַבּ

אנחנו إحنا אִחְנַא

חי, התגורר عاش עַאשׁ

ב, בתוך في פִי

(מדינה دولة דוֹלֶה (רבים: דֻוַל

דמוקרטי ديمقراطي דִימֻקְרַאטִי

לא כן, לא ככה?  مش هيك מִשׁ הֶיכּ

היכן وين וֶין

שוויון مساواة מֻסַאוַאה

בין بين בֶּין

גֶבֶר  رجل רַג'ֹל

(אישה امرأة מַרַה (רבים: נִסְוַאן

כל كل כֻּלּ

(איש, אדם شخص שׁחְ'ץ  (רבים: אַשְׁחַ'אצ

(זכות حق חַקּ (רבים: חֻקוּק

בחר اختار אִחְ'תַאר

אִם  إذا אִזַא  

רוצֶה بدو בּדּוֹ

דיבר, סיפר حكى חַכַּא

שתק سكت סַכַּת

על כל פנים على كل حال עַלַא כֻּל חַאל

שימוש استعمال אִסְתִעְמַאל

אלימות عنف עֻנְף

נגד ضد צֻ'ד

אסור ممنوع מַמְנוּע

הספיק, היה מספיק كفى כַּפַא

הגָנָה (גם הגנה משפטית) دفاع דִפַאע

(אדון سيد סִיד (רבים: אַסְיַאד

הפעלה, שימוש (זכות, סמכות) ممارسة מֻמַארַסה

שתיקה (בחקירה פלילית) صمت צַמְת

לשיעור הבא

מילים חדשות

כַאלִמַאת גְ'דִידֶה


 שוטר شرطي שֻׁרְטִי

עצור موقف מְוַקַּף

(חקירה تحقيق תַחְקִיק (רבים : תַחְקִיקַאת

(גברת ست  סִתּ (רבים : סִתַּאת

אמר قال קַאל

הטריד  ضايق צַ'איַק

נכון مضبوط מַזְבּוּט

זה هذا הַאדַא

שֶקֶר, שקרים   كذب כִּזְבּ

רק بس בַּסּ

שוחח تحدث תְחַדַּס

שיחה حديث חַדִיס

'זה עם זה, אחד עם השני مع بعض מַעַ בַּעְצ

 'כַּמָּה, מספר (דברים, עניינים, חפצים וכו') بعض בַּעְצ

כָּלַל  شمل שַׁמַל

(הערה ملاحظة מֻלַאחַטַ'ה (רבים : מֻלַאחַטַ'את

(גוף جسم גִ'סְם  (רבים : אַגְ'סַאם 

שָׁאַל  سأل סַאַל

שְׁאֵלָה سؤال סֻאַאל (רבים: אַסְאִלֶה) שימו לב: מין המילה

!בערבית הוא זכר

על אודות (וגם במענה על שאלה) عن עַן

ענה (על שאלה) جاوب גַ'אוַבּ

מה شو/أيش שׁוּ / אֶישׁ

(בעיה مشكلة מֻשְׁכִּלֶה (רבים: מַשַׁאכִּל

אחר כך بعدين בּעְדֶין

כאשר لما לַמַּא

סירב رفض רַפַצ'

לחץ (הפעיל לחץ) ضغط צַ'עַט

על على עַלַא 

לא (עשה דבר מה) ما מַאניסה حاول חַאוַל

לשיעור הקודם

חקירה בתחנת המשטרה

تحقيق في محطة الشرطة

?אִ(ל)שֻׁרְטִי: אִ(ל)סִתּ בּתְקוּל אִנַּכּ צַ'איַקְתְהַא. מַזְבּוּט, וִלַּא לַא

?השוטר: הגברת אומרת שהטרדת אותה. נכון או לא

'אִלְמְוַקַּף: הַאדַא כִּזִבּ. בַּסּ תְחַדַּתְ'נַא מַעַ בּעְצ

העצור: זה שקר. רק שוחחנו זה עם זה

?אִ(ל)שֻׁרְטִי: אִלְחַדִיס בִּישְׁמֶל מֻלַאחַטַ'את עַן גִ'סְמְהַא

?השוטר: השיחה כוללת הערות על הגוף שלה

.אִלְמְוַקַּף: סַאַלַתְנִי בּעְצ' (א)לְאַסְאִלֶה עַן גִ'סְמִי, וַגַ'אוַבְּתְהַא. בַּעְדֶין סַאַלְתְהַא אַנַא עַן גִ'סְמְהַא

?שׁוּ (א)לְמֻשְׁכִּלֶה

              

העצור: היא שאלה אותי כמה שאלות על הגוף שלי

ואני שאלתי אותה כמה שאלות על הגוף

?שלה. מה הבעיה 

אִ(ל)שֻׁרְטִי: אִלְמֻשְׁכִּלֶה הִיֶּ אִנּוֹ לַמַּא רַפַצַ'ת תְגַ'אוֶבּ עַן סֻאַאלַכּ, צַ'עַ'טְת עַלֶיהַא

 וַלַמַּא מַא גַ'אוַבְּתַכּ חַאוַלַת תִמְסֶכּ אִידְהַא, חַתַּא הַרַבַּת

                      

.השוטר: הבעיה היא שכאשר היא סירבה לענות על שאלה שלך, לחצת עליה

וכשלא ענתה לך, ניסית לתפוס את ידה עד שברחה

 

?אִלְמְוַקַּף: אִחְנַא עַאיְשִׁין פִי דוֹלֶה דִימֻקְרַאטִיֶּה, מִשׁ הֶיכּ? וֶין (א)לְמֻסַאוַה בֶּין (אל)רַּג'ֹל וַ(א)לְמַרַה

?העצור: אנו חיים במדינה דמוקרטית, לא כך? איפה השוויון בין הגבר לאישה

 

אִ(ל)שֻׁרְטִי: פִי דוֹלֶה דִימֻקְרַאטִיֶּה לִכֻּלּ שַׁחְ'צ חַקּ יִחְ'תַאר אִזַא בִּדּוֹ יִחְכִּי אַו יֻסכֹּת. וַעַלַא כֻּלֻ חַאל 

                אִסְתִעְמַאל (א)לְעֻנְף צֻ'דוֹ מַמְנוּע               

השוטר: במדינה דמוקרטית לכל אדם יש זכות לבחור אם ידבר או ישתוק

ועל כל פנים, השימוש באלימות נגדו אסור

?בִּיכַּפִّי. שׁוּ בִּדַּכּ תְקוּל לִדִפַאעַכּ

?מספיק. מה יש לך לומר להגנתך

                                   

  

 אִלְמְוַקַּף: אִזַא הֶיכּ, יַא סִידִי, אַנַא בַּחְ'תַאר מֻמַארַסַת חַקּ (אל)צַמְת       

העצור: אם כך, אדוני, אני בוחר לממש את זכות השתיקה      

bottom of page