top of page

בבית החולים-2
في المستشفى

פִי (אלְ)מֻסְתַשְפָא

א-סמירה

ב-מרים

 ג-אמיר

 

א-מָרְחָבַּא

שלום

 

 

 

ב-מָרְחַבְּתֵין

שלום

 

 

 

?א-כִּיף אֵלְחַאל

?מה נשמע

 

 

 

?ב-מָבְּסוּטָה אֵלְחָמְדֻאללַה שֻכְּרַאן, כִּיף חַאלֵכּ אֵנְתִי

?אני בסדר השבח לאל תודה. מה שלומך

 

 

 

 

א-הֵיכּ וּהֵיכּ, אָנַא מָבְּסוּטָה בַּס בִּנְתִי מָרִיצַ'ה וּבִּדְהַא עִלַאג' פָוְרִי

ככה ככה, אני בסדר ברוך השם אבל הבת שלי חולה והיא זקוקה לטיפול מיידי

 

 

 

?ב-יָא וֵיל! לֵיש יָעְנִי

?אוי ואבוי! למה

 

 

 

 

,א-בִּנְתִי צַאר לָהא יוֹמֵין הִיֵ מִשְ מָבְּסוּטָה.

עִנְדְהָא וָגַ'ע רַאס וּדוֹחַ'ה וּאֵלְמִשִי כַּאן צָעַבּ עַלֵיהַא

מִנְשַאן הֵיכּ קֻלְתֵ לְהַא אִנוֹ לַאזֵם תְשוּף דֹכְּתוֹר לִיפְחַצְהָא

בתי, כבר יומיים לא מרגישה טוב 

יש לה כאב ראש, בחילה וקשה לה ללכת

בגלל זה אמרתי לה שהיא חייבת לראות רופא שיבדוק אותה

 

 

 

?ב-אה, פְהֵמְת. וּשוּ כָמַאן

?אה, הבנתי. ומה עוד

 

 

 

 

א-אִמְבַּארֵח אֵלְאָלַם צַאר כְּתִיר קָוִי וֻאָחַדְנָאהַא קָוַאם עָלַא אֵלְמוּסְתָשְפַא לִקִסֵם אֵלְטָוַארִי

אִגַ'ת מֻמָרֵצָ'ה עָשַאן תֵפְחַצ צָ'עְ'ט אֵלְדָם וֻאֵלְנָבַּד

אתמול הכאב הפך חזק מאוד ולקחנו אותה במהירות לבית החולים למחלקה לרפואה דחופה

הגיעה אלינו אחות כדי לבדוק את לחץ הדם והדופק

 

 

 

?ב-חְ'סַארַה, וֻשוּ עַמְלֵת אֵלְמֻמַרֵצָ'ה

?חבל, ומה עשתה האחות

 

 

א-הִיֵ אָעְטַת בִּנְתִי חֻבֵּת "טְרָבַּמִין" לִיֵסְהָל אֵלְדוֹחַה שְוָי. בָּעַדֵין קַאלַתֵ לְנַא

אִנוֹ בִּדְהָא אֵלדֹכְּתוֹר יֵשוּפְהַא וֻכָּמַאן אִנוֹ בִּדְהָא יֵצָוְרוּ אֵלְבִּנְת בִּאלְכָּהְרַבַּא

היא נתנה לבתי כדור "טרבמין" כדי להקל מעט על הבחילה. לאחר מכן, היא אמרה לנו

שהיא רוצה שרופא יראה אותה וכמו כן שיעשו לה צילום רנטגן

 

 

 

?ב- בָּס כִּיף צַארַת הֵיכּ? צַאר פָגְ'אַתַאן? יָעְנִי צַאחֵתְהָא מְנִיחַה עַאדַתַאן לַא

?אבל איך זה קרה לה? זה קרה במפתיע? זאת אומרת, הבריאות שלה בסדר בד"כ לא

 

 

 

א-אַה, צָחִיח, בַּס אֵיש בִּדְנַא נְסָאוִי, כֻּלוֹ מִן אָללַה

כן, אבל מה נעשה, הכל מידי האל

 

 

ב- אָללַה יֵסָהֶל אַמְרַכּ

שהאל יקל את עניינך

 

 

 

א-שֻכְּרַאן חָבִּיבְּתִי. אֶה וֵין כֻּנְת? אָה, צַח. בָּעְד מַא שַאפְהַא אֵלְדֹכְּתוֹר וֻבָּעַד מַא עָמַלוּ לְהַא צוּרָת אַשִעַה, אֵלְדֹכְּתוֹר קַאל אִנוֹ פִיה קָרַאר טִבִּי יְחָ'לוּ בִנְתִי בִּאלמוּסְתָשְפַא לִלְמֻעָלַאגָ'ה.

תודה יקירתי. אה, איפה הייתי? אה, כן. אחרי שהרופא ראה אותה ואחרי שעשו לה צילום רנטגן, הוא אמר לנו שהתקבלה החלטה רפואית להשאיר את בתי בבית החולים לאשפוז

 

 

 

?ב-ליש יעני

?למה

 

 

 

לִאָנוֹ פִי (אל)צוּרָה שַאפוּ אִשִי בַּס הֻםֵ מַא בִּיקְדַרוּ יְשוּפוּ אֵלְמֻשְכִּלֵה בְּשִיכֵּל וַאצֵ'ח

מפני שבצילום ראו משהו אבל הם לא יכולים לראות את הבעיה באופן ברור

 

 

 

?ב- פְהֵמְת עָלֵיכּ, וֻכִּיפ הֵיָ הָלְקֵית? מָבְּסוּטָה שְוָי יָעְנִי

?הבנתי אותך. ואיך היא עכשיו? מרגישה קצת יותר טוב

 

 

 

א- אָיְוָה, אֵ(ל)צָרַאחָה הִיֵ מָבְּסוּטָה שְוָי, אַכְּתָר מִן אֵלְחַאל אִללִי כַּאנַת פִיה קַבֵּל יוֹמֵין

אָעַטוּהָא אָדְוִיָה, "אָקַמוֹל" וּ"אוּמְבֶּרַאדֵיקְס" לִיֵסְהָל אֵלְאָלַם פִי אֵלְמָעֵדַה'

כן, האמת שהיא מרגישה קצת יותר טוב, יותר טוב מהמצב שהיא הייתה בו לפני יומיים

נתנו לה תרופות, "אקמול" ו "אומפראדקס" כדי להקל על הכאב בקיבה

 

 

 

?ב- חְ'סַארָה! פִיה אִמְכַּאנִיֵה אָנַא בּוֹצַל אָזוּרְהָא

?חבל! יש אפשרות שאבו לבקר אותה

 

א-אָה, טָבְּעַאן, מַא פִיש מֻשְכִּלֵה. בַּס בָּעַד בֻּכְּרָה פָקַט. עָשַאן בֻּכְּרָה מֻמְכִּן יֵעָמְלוּהָא עָמַלִיָה

כן, כמובן, אין בעיה. אבל רק מחרתיים. מפני שמחר כנראה יעשו לה ניתוח

 

 

 

 

ב-פְהֵמְת, סָלְמִי לִי עָלֵיהָא! אָללַה יֵחְפֵטְ'הָא. כַּמַאן יוֹמֵין בַּאגִ'י אָזוּרְהָא אִנְשַאללַה.

בַּס קוּלִי לִי שִי, אִנְתוּ מֵתְאַכְּדִין אִנוֹ עָמַלוּ לְהַא כֻּל אֵלפְחוּצַאת

וַאִנוֹ אֵלְחַאל אֵלְוָחִיד הֻוָ עָמַלִיֵה גִ'רַאחִיֵה

, תמסרי לה דש! השם ישמור עליה. בעוד יומיים אבוא לבקר אותה בעזרת השם 

אבל תאמרי לי משהו, אתם בטוחים שעשו לה את כל הבדיקות

?ושהפתרון היחיד הוא ניתוח

 

 

 

א-אָה, מְבָיֵנ אִנֹה עָמָלוּ כֻל אֵלפְחוּצַאת בַס אֵלְאָטְבַא, בִדְהֹמ יֵעְמָלוּ פָחְצ אוּלְטֶרָא סָאוּנְד מִנְשַאנ יֵכוּנוּ מֵתְאָכְדִינ מִיָה בִאֵלְמִיה בִאֵלְמֻשְכִלָה. גוֹזִי קַאל אִנֹה יֵצְ'רֹב לִי טֵלֵפוֹנ אָוֵל מַא יֵגִיבֻו לֹה אֵלְנָתַאאֵיג. אָה, הֵי, הֻוָ בִיֶתָצֵל עָלַי הָלַק.

כן, נראה שעשו לה את כל הבדיקות, אבל הרופאים רוצים לעשות בדיקת אולטרא סאונד כדי להיות בטוחים בבעיה במאה אחוז. בעלי אמר שהוא יתקשר אליי ברגע שיתנו לו את התוצאות. אה, הנה הוא מתקשר אליי עכשיו

 

 

 

ג- הָלוֹ

הלו

 

 

 

?א-הָלוֹ אָמִיר, סָלַמֵת נָתַאאִיג' אֵלְפָחְצ

?הלו אמיר, קיבלת את תוצאות הבדיקה

 

 

 

!ג-אָה, אִנְתִי מַא בִּתְצָדַקִינִי, בַּס בִּנְתְנַא, מַא עִנְדְהָא מַרַצ' בִּאלמָרַה

!את לא תאמיני לי, אבל לבת שלנו אין שום מחלה בכלל

 

 

?א- עָ'יְר מָעַקוּל! שוּ יָעְנִי, אֵיש אֵלְמֻשְכִּלֵה

?הגיוני! מה זאת אומרת? מה הבעיה

 

 

 

  !ג- עָנְדָכ בִנְת חָאמֵל! מָבְרוּכּ

!יש לך בת בהריון, מזל טוב

מילים חדשות

כַאלִמַאת גְ'דִידַה

מוּסְתָשְפַא-בית חולים

אָלַם-כאב

מריצ'-עַיַּאנ-חולה

עִילַאג פָוְרִי-טיפול מידי

מַרַצ' -מחלה

טַבִּיב,חָכִים,דֹכְתוֹר-רופא

קָוִי-חזק

קִסֵם-מדור,מחלקה

טָוַארִי-חירום

קָרַאר-החלטה

צָ'רְט אֵלְדָם-לחץ דם

מֻמָרֵצָ'ה-אחות

נָבַּד-דופק

פָגְ'אַתַאן-במפתיע

מֻעָלַאגָ'ה-טיפול, אשפוז

צוּרָת אַשִעַה-צילום רנטגן

בְּשִכֵּל וַאצֵ'ח.-באופן ברור

בִּאלצָרַאחָה- האמת, למען האמת

(חֻבָּה-כדור (רפואי

דוֹחָ'ה-בחילה,סחרחורת

חַאל-מצב

דַוַא/אַדְוִיָה-תרופות

מָעֵדַה-קיבה

חְ'סַארָה-חבל

זַאר/זִיַארָה-ביקר/ביקור

פָקַט-רק

מֵתְאַכְדִ-בטוח

מְבָּיֵן-נראה ש

מִיֵה בִּאֵלְמִיֵה- מאה אחוז

נָתַאאִג-תוצאות

סָלַם-קיבל

צָדַּק-האמין

בִּאלמָרַה-בכלל

עֵ'יר מָעַקוּל-לא הגיוני

חָאמֵל-בהריון

מָבְּרוּכּ-מזל טוב

פְחוּצַאת-בדיקות

רֻשְתַּה-מרשם,רצפט

פַחְצ שַאמֶל-בדיקה כללית

רַאס -ראש

וִדֶ'נ/וַדַ'ֶנין-אוזניים

עֶינ/עְיוּנ/עֶינֶין-עיניים

תֻם-פה

אִיד/אִידֶינ-ידיים

צִדֶר-חזה

רַקְבֶּה-צוואר

בַּטֶן-בטן

אִגֶ'ר/אִגְ'רֶין-רגליים

אֻצְבַּע/אַצַאבֶּע/אַצַבִֹיע-אצבע

וִרֶכּ-ירך

סַאק-שוק

אֻנְף/מֻנְחַ'אר-חוטם,אף

 סִנ/אַסְנַאנ-שיניים

 

:ביטויים

נַאם בַּכִּיר וּפִיקְ בַּכִֹּיר וּשוּפ אֵ(ל)צַחַה כִּיף בִּתְצִיר

לך לישון מוקדם וקום מוקדם וראה כיצד תהיה בריאותך

אֵלְעַקֵל אֵלְסָלִים בִּאֵלְגִסֵם אֵ(ל)סָלִים

נפש בריאה בגוף בריא

אַללַה יַעָטִי אֵלְגוֹז לֵאִלִלי פִיש עִנְדֹוֹ אֵסְנַאנ

אלוהים נותן אגוזים למי שאין לו שיניים

מִש לַאזֶם תֵבְּקַא בִאלמוּסְתָשְפַא

אתה לא צריך להישאר בבית החולים

?קַדֶֹיש צַאר לוֹ אֵלְוַגַע

?כמה זמן יש לך כאבים

לַאזֵמ תֶחַ'פִפִי מִנ וַזְנֶכ

את צריכה לרדת במשקל

עַנֱדַכ צַ'רְט דַאמ עַאלִי

יש לך לחץ דם גבוה

לשיעור הבא

לשיעור הקודם

bottom of page