top of page

פליט בנמל תעופה

لاجئ في مطار

לַאגִ'א פִי מַטַאר

א- עַאמְלֵה פִי מַטַאר שׂונְפֵלְד פִי בֵּרְלִינ

עובדת בנמל התעופה שונפלד בברלין

 

ב- מוּאַטִנ אַלְמַאנִי עַרַבִּי

אזרח גרמני ערבי

 

א- מָרְחַבַּא, גִ'בְּ לִי גָ'וַאז אֵלְסִפֵר מִנ פַצְ'לָכ

שלום, תן לי את הדרכון שלך בבקשה

 

ב- מַרְחַבְּתֵינ תְפַצַ'לִי

שלום שלום,בבקשה

 

?א- אֵנְתָ אֵלְמוּאָטִנ יוספ חמזי

?אתה האזרח יוסף חמזי

 

ב- אַיְוָה 

   כן

 

?א- לָוֵינ אֵנְתָ מסָאפַר

    ?לאן אתה נוסע

 

ב- אַנָא מְסַאפֵר לְתֻרְכְּיָה', רַח אָזֻוּרְ אַצְחַאבִי הֻנָאכּ

וָבִּדִי כַּמָאן אַשֻּפ עַאמִּי גֻ'מְעָה וֹעֵילְתוֹ

  אני נוסע לטורקיה, הולך לבקר את החברים שלי

ורוצה גם לראות את הדוד שלי ג'ומעה ומשפחתו

 

 

א- אָנַא שָאיְפֵה אִנּוֹ תְוַלַדְת פִי סֻורְיָה

אני רואה שנולדת בסוריה

 

?ב- אַיְוָה צַחִ, פִי מֻשְכֵּלֵה

?כן נכון, יש בעיה

 

?א- אֵנְתָ בְּתֵעְרָפ אַלְוָצְ'ע פִי סוּרְיָה

?אתה מכיר את המצב בסוריה

 

ב- אַיְוָה טַבְּעַאנ. פִיה חָרְב אַהְלִיָיה בֵּינ נִזַ'אמ אַסָד לַלְמֻתַמַרֵדִין

וַא(לְ)דַוְלָה אַלְאִיסְלַמִיֵיה צַ'ד כֻּל אַלְעַאלָם וּאֻחְ'תוֹ

כן כמובן. יש מלחמת אזרחים בין משטר אסד למורדים

 ודאעש נגד כל העולם ואחותו

 

א- צח,אַלְוַצְ'ע צַעֵבּ כְּתִיר וֹעַשָּאן הֵיכּ כְּתִיר מִן אֵלְלַ(א)גְ'אִין בֵּיֵוָצְלֻוּא אֵלְמַאנְיָה

וַלְדֻוַל אֻחְ'רַא פִי אוּרוּבָּה. בִּדְנָא נֵמְנָע מִן אֵלְלַ(א)גְ'אִין יַרְגְ'עוֹ לסֻורְיָה' וַלָלְמַעְרַכַּה

אתה צודק. המצב שם מסובך מאוד ובגלל זה פליטים רבים מגיעים לגרמניה

ולארצות אחרות באירופה. אנחנו רוצים למנוע מהפליטים לחזור לסוריה ואל הקרב

 

?ב- פַאהֵם, בַּס כִּיפ הָדַ'א בֵּיֵחֵצְנִי

?אני מבין, אבל איך זה קשור אלי

 

 

א- לאזמני אַסְאָלַכּ  עִדֵּת אַסְאִלָה' קַבְּל מַא תְסַאפֵר

אני חייבת לשאול אותך מספר שאלות לפני שתיסע

 

ב- טָיֵבּ

טוב

 

?א- אימַתַא הַרַבֵּת מִנ סֻוּרְיָה וַָכִּיפ

?מתי ברחת מסוריה ואיך

 

ב- הָרַבֵּת סָנַת 2014, תְלַאת סַנַוַאת בָּעְדַ אִטְלָאק אֵלְחָרְבּ

הַרַבְּנַא טַרִיק לֻבְּנָאנ מַעָ אַוְלָאדִי וַזַוְגָתִי

וָבַּעְדָין סַאפַרְנַא לאִיטָאלְיָא וּהֻנַאכּ אָחַ'דְנַא קַטָאר לַבֵּרְלִין

ברחתי בשנת 2014, 3 שנים אחר פרוץ המלחמה

ברחנו דרך לבנון עם ילדיי ואשתי

ואחרי זה הפלגנו לאיטליה ושם לקחנו רכבת לברלין

 

?א- שֻוּ בְּתֵעְמֵל הַלַק פִי בֵּרְלִין? יעני שֻוּ שע'לכ

?מה אתה עושה עכשיו בברלין? זאת אומרת במה אתה עוסק

 

'ב- עַנְדִי מַטְעָם פִי חארת אַלְתֻרְכִּיָ, אַנַא אַלֱטַבָּאח

וּצַאחֵבּ אֵלְמַחַל וָכַּמַאנ בַּאעְטִי וַאגְבָּאת

לִאֵלְלַאגִיִיִנ וַאֵלְמֻחְתַאגִינ זי מא כֻּנְת אַנַא

יש לי מסעדה ברובע התורכי, אני הטבח

והבעלים של המקום וגם אני נותן ארוחות

לפליטים ולנזקקים כמו שאני הייתי

 

א- אַלַלַה יֵבַּרֵכּ אֵידֵכּ וַבֵּיתָכּ

מְבַּיֵין עַלֵיכּ אַנַכּ זַלַמֵה טָיֵבּ אֵלְקָלְבּ וַכַּרִימ וּאִסְמַח לי פיה אַחֵ'ר סוּאַל

אלוהים יברך את ידך וביתך

אני רואה שאתה איש טוב לב ונדיב ויש לי שאלה אחרונה

 

ב- שֻכְּרַאנ אַלַלַה יֵקָוִיכִּי

תודה שאלוהים יחזק אותך 

א- לַוֵינ בִּזַּבְּט פִי תוּרְכְּיָה מסַאפֵר? אִימְתַא רַח תִרְגַ'ע לִאֵלְמַאנְיָה

וּכַּמַאן בִּדִּי אַעְרֵף מַעַ מִין בדי אחכי איזא מא תרג'עש בעד אסבוע

לאיפה בדיוק בתורכיה אתה נוסע? מתי אתה תחזור אל גרמניה

וגם אני צריכה לדעת עם מי אני מדברת אם לא תחזור אחרי שבוע

                           

ב- אַנַא מסַאפֵר לַצְחָאבִּי אַללִי סַאכְּנִין פִי אַנְקָארַה

וּבַּאכֻּוּנ הֻנַאכּ אֻסְבֻּוּע וַבַּעְדֵינ אַרג'ע עַלַא אֵלְמָאנְיָה

תְפַצָּ'לִי הַדוֹל אַרְקָאמ אַלְגָ'ווַאל תַבְּע אַצְחָאבִּי

וּכַּמָאן אַלְהאָתֵפ תַבְּע עַאמִּי גֻ'מְעַה

וֹהַאדָה רַקְם תַלֵפוֹן אֵלְמַטְעָמ וַכַּמַאנ רַקֵמ גָ'ווַאל מראתי

אני נוסע לחברים שגרים באנקארה

ואהיה שם שבוע ואחר כך אחזור אל גרמניה

בבקשה מספרי הנייד של החברים שלי

וגם הטלפון של דודי ג'ומעה

וזה מספר הטלפון של המסעדה וגם כן הנייד של אשתי

 

א- טַיֵבּ. שֻכְּרַאנ עַלַא אֵלְתַעַאוֻנ, רִחְלָה גַ'יְדָה בִּחַ'אטְרָכּ

טוב תודה על שיתוף הפעולה, נסיעה טובה וברשותך

 

ב- שֻכְּרַן כְּתִיר יַא חַבִּיבִּי, אַלַלַה יֵחַפְטָ'כ

תודה רבה חביבי, אלוהים ישמור אותך

מילים חדשות

כַאלִמַאת גְ'דִידַה

גָ'וַאז אֵלְסַפַר- דרכון

בִּטַאקַה' הַוִיָה'- תעודת זהות

הַרַבַּ- ברח

הַגַ'רַ- היגר

מַטְעָמ (ר) מַטָאעֶמ- מסעדה

לַאגִ'אְ-פליט/לַאגְ'אַה-פליטה/לַ(א)גְ'אִין-פליטים

חָרְב אַהְלִיָיה-מלחמת אזרחים

מַטַאר- שדה תעופה

מַעְרַכַּה- מלחמה, קרב

מֻשְכֵּלָה' (ר) מַשַאכֵּל – בעיה

וַצְ'ע- מצב

(חַד (ר) חֻדֻוד- גבול (כמעט ולא משתמשים ביחיד

רִחְלָה- טיול

אֻסְבֻּוּע (ר) אַסַאבִּיע- שבוע

נִזַ'אמ אַסָד- משטר אסד

מֻתַמַרֵדֵדִין -מורדים

דַאוְלָה אַלְאִיסְלַמִיֵיה-דאעש

האָתֵפ-טלפון קווי

גָ'ווַאל/אַלְאַתֵפ אַלְמַחְמֻל-טלפון נייד

תַעַאוֻנ-שת"פ

לשיעור הבא

לשיעור הקודם

bottom of page