top of page

חנות בגדים בכיכר המדינה

دكان الاواعي في دوار الدولة

דֻכַּאן אַוַאעִי פִי דַוַאר אֵ(ל)דַוְלֵה

א – אַל-בַּיַּאע

א – המוכר

ב – זְבּוּן מִן עַמָּאן

ב – לקוח מעמאן,ירדן

 

א – אַהְלַן ,מַרְחַבָּא תפצ'ל

א – שלום,ברוך הבא ,בבקשה

 

 

ב –סָלָאמ עָלֵיכֻּם חביבי

ב –שלום לך חביבי

 

 

 

?א – וּעָלֵיכֻּם אֵ(ל)סָלָאם, אִסְם אַלְכַּרִים

?א – שלום גם לך, שם המכובד

 

 

ב – אִסְמִי אַבּוּ וַלִיד אַלְפַרְטָאס

ב – שמי אבו וליד אַלפרטאס

 

 

 

א – תְשַרָרפְנַא אַנָא אִסְמִי רונן

א – נעים מאוד שמי רונן

 

 

 

ב – אֵ(ל)שַרַף אִלִי

ב – הכבוד כולו שלי

 

 

 

?א – כִּיפ בַּאקְדַר אַסַעְדָכּ

?א – איך אני יכול לעזור לך

 

 

ב –סְפֵרְת מִן אַלְאֻרְדֹן חֻ'צוּצַן עַשָּאן סְמֵעְת עַנַכּ מִן צְחַאבִּי

אַנוֹ פִי עִנְדַכּ דַאיְמָן אַוָאעִי חִלְוֵה וֹמִן אַחֵ'ר מֻדַה

ב –נסעתי מירדן במיוחד בגלל ששמעתי  עליך מחברים

שתמיד יש לך בגדים יפים ומהאופנה האחרונה

 

 

 

א – עַנְגַּ'ד? אַהְלַן וֹסַהְלָן פִיכּ פִי יִסְרַאִיל! מַזְבּוּט, כֻּל אֵלְבִּצַ'אעָה מִן צֻנַע אִיטַלִי

א – באמת? ברוך הבא לישראל! נכון,כל הסחורה תוצרת איטליה

 

 

 

ב – בִּדִּי אַשְתַרִי אַוָאעִי לִמַרַאתִי וּלִאוְלָאדִי

ב – אני רוצה לקנות בגדים לאשתי ולילדים שלי

 

 

 

א – אַלָּלא יַחְפַזְהֻם, בִּדִּי אַעְרֵף אַנְוָאע אַל-אַוָאעִי, אַלְוַאן, וַאַרְקָאם

א – שאלוהים ישמור אותם אני רוצה לדעת את סוג הבגדים, צבעים מידות

 

 

 

ב – יַעְטִיכּ אַלְף עַאפְיֵה חַבִּיבִּי,לַמַרָאתִי בִּדִּי בְּלוֹזֵה וּפֻסְטָאן

אַלְנֻמְרַה אַרְבַּעִין וּהִיֵ בַּתְפָצַ'ל אַלְוָאן פַאתְחָה

ב –שאלוהים יתן לך אלף בריאות(ברכה מוכרת), לאשתי אני רוצה חולצה ושמלה

 המידה 40 והיא מעדיפה צבעים בהירים

 

 

 

א – עַלַא רַאסִי, תְפָצַ'ל הַאיְ אַלְבְּלוֹזֵה וּאלְפֻסְטָאן תַבַּע דוֹלצֵ'ה גַּאבָּנַה, שוּ רַאְיַכּ

?א – עליי(על הראש שלי), בבקשה השמלה והחולצה של דולצ'ה גאבנה. מה דעתך

 

 

 

ב – כְּתִיר חִלוֵה, פִי עִנְדַכּ כַּמָאן בַּנְטָלוֹן גִ'ינְס וּקָמִיץ אַזְרָק לַאִבְּנִי וַלִיד

ב – יפה מאוד,יש לך גם מכנסי ג'ינס וחולצה כחולה לבני וליד

 

 

 

א –  טַבְּעָן פִי, שוּ אֵ(ל)נֻּמְרַה מִן פַּצְ'לַכ

א – בטח שיש, מה המספר בבקשה

 

 

 

ב – סֵתַּה וֹתַ'לָתִין

ב – 36

 

 

 

?א – תְפָצַ'ל חַבִיבִי,הַד'וֹל מִן אַחְסָן נוֹע, וּאֵיש בִּדְהַא אֵלְבִּנְת אַלְחִלְוֵה

?א-בבקשה חביבי, אלו מהסוג הכי טוב. מה הילדה המתוקה רוצה

 

 

ב –בִּנְתִי אַלְעַזִיזֵה נַבִּילַה בִּדְהָא גֻּ'רְזָאיַה חַמְרָה וֹתַנוֹרָה מְלַוְנַה, רַקְם אַרְבְּעָה וֹתַ'לָתִין

ב – בתי היקרה נבילה רוצה סוודר אדום וחצאית צבעונית,מספר 34

 

 

 

א – הַאיְ אַלְגֻּ'רְזָאיַה וּתַנוּרָה תַבַּע ג'ורגיו ארמאני כַּמָאן הֹוֶ אִיטַלְיַאנִי

א –הנה הסוודר והחצאית של ג'ורגיו ארמאני גם הוא איטלקי

 

 

 

ב-שֻּכְּרַאן כְּתִיר חַבִֹּיבִּי, לַוְ סַמֵחְת מֻּמְכַּן אַלְחִסָאב

ב-תודה רבה חביבי, אם אתה יכול אפשר חשבון

 

 

 

א-קוּל לִי יָא אַבּוּ וַלִיד, לֵיש מַא בְּתִשְתְרִי אִשִי שַּלָבִּי אִנְתֵ כַּמָאן

 פִי עִנְדִי גַּ'כֵּיתַאת סְפּוֹרְט וֹבַּדְלֵה חִלְוֵה

א-תגיד לי יא אבו וליד,למה אתה לא קונה משהו יפה בשבילך

יש לי ג'קטים ספורט וחליפה יפה

 

 

ב-מַאשִי, הָאת אַשוּף

ב-הולך, תן לי לראות

א-עַלָא עֵינִי וּרַאסִי, הַאיְ מִן פִירְמַת גַּ'נְלוֹקִי בוֹפוֹן

א-על העיניים שלי ועל ראשי(ביטויים רצויים למו"מ) מפירמת ג'נלוקי בופון

 

 

 

ב-טַיֵבּ קַדֵיש חַקְהַא

ב-טוב-כמה מגיע לך

 

 

 

א-כֻּלוֹ מַעָ בַּעְצ' אַלְף$ .וּהַאיְ כֻּרַת קַדָם הַדִיֶה מִנִי לִאוּלַאדַכּ אֵלְחִלְוִין, וּמַבְּרוֹכּ 

א-הכל ביחד 1000$ וזה כדורגל מתנה ממני לילדיך היפים. ומזל טוב

 

 

 

!ב-אַלָּלא יְבַארֵכּ פֵיכּ, תְפָצַ'ל אַלְמַסָארִי

!ב-שאלהים יברך אותך, בבקשה הכסף

 

 

 

!א- שֻּכְּרַאן וּרִחְלַה סַעִידֵה

!א-תודה ונסיעה טובה

מילים חדשות

כַאלִמַאת גְ'דִידַה

דַוַאר אֵ(ל)דַוְלֵה-כיכר המדינה

אַל-בַּיַאע-המוכר

זְבּוּן-לקוח,קליינט

תְשַרָרפְנַא-נעים מאוד אפשר להגיד פֻרְסַה סַעִידֵה -מילולית הזדמנות נעימה

אל)שַרַפ אִלִי-הכבוד או העונג כולו שלי)

(סְפֵרְת-נסעתי אפשר להגיד טְלַעֵת(מילולית-עליתי

חֻ'צוּצַן-במיוחד 

?עַנְגַּ'ד? באמת

אֵלְבִּצַ'אעָה-הסחורה

אַנְוָאע- סוגים /נוֹע-סוג

אַלְוַאן- צבעים/לוֹן-צבע

בְּלוֹזֵה-חולצת נשים

 פֻסְטָאן-שמלה

פַאתְחָה-בהירה פַאתֵח-בהיר עַ'אמֵק-כהה

בַּנְטָלוֹן -מכנסיים

קָמִיץ- חולצה

גֻּ'רְזָאיַה -סוודר

תַנוּרָה-חצאית

גַּ'כֵּית סְפוֹרְט –ג'קיט ספורט

בַּדְלֵה -חליפה

כֻּלוֹ מַעָ בַּעְצ'-הכל ביחד

:פתגם

אִלִּלי בַּלָאש כַּתֵר מִנּוֹ- כל מה שבחינם, תרבה ממנו

לשיעור הבא

לשיעור הקודם

bottom of page