top of page

רשת האינטרנט

شبكة الاينترت

שֵבָכַה אֵלְאִינְתֶרְנֵת

א- אבראהים

ב- סעיד

(שיחת טלפון (סעיד מתקשר לאבראהים

א-הַלוֹ

הלו

?ב- אָהְלַאן יַא אִבְּרַאהִים, כִּיף חַאלָכּ

?שלום אבראהים, מה שלומך

 

 

?א-וַואלַה כֻּל שִי מְנִיח חַבִּיבִּי שֻכְּרַאן. כִּיף צַחְתָכּ

?האמת הכל טוב, תודה. איך אתה מרגיש

 

 

 

 

ב-כֻּל שִי תָמַאם, שֻכְּרַאן. אִסְמָע יַא אַחִ'י, כַּאן בִּדִּי אַסְאַלַכּ

כַּם סוּאַל בֵּנִסְבַּה לִהָדַא אֵלְאִנְתֶרְנֶת אִלִּלי חַכֵּית לִי עָנוֹ

הכל בסדר, תודה. שמע אחי, רציתי לשאול אותך

כמה שאלות לגבי האינטרנט הזה שסיפרת לי עליו

 

 

 

א- אַה, עַרִפְת אִנוֹ בִּ(אל)נִהַאיֵה אִנְתֵ בִּדַּכּ תֵסְתָחְ'דַם שָבַּכּה אֵלְאִנְתֶרְנֶת 

בַּוָעַדַכּ אֵנְת מַא בְּתֶנְדַם בִּ(א)לְמָרַה. טָבְּעַאן יַא אָחִ'י, אִסְאַל

אה, ידעתי שבסוף אתה תרצה להשתמש ברשת האינטרנט 

אני מבטיח לך שלא תצטער על כך כלל. כמובן אחי, שאל

 

 

 

,ב-צָח צָח, אָנַא שֻפְת אִנוֹ אֵלְכֻּל יֵסְתַחְ'דֵמְהַא וּפַכַּרְת לִנַפְסִי 

.אִנוֹ בִּדִי אַנַא כָּמַאן, בַּס הָדַא צָעֵבּ עָלַי שְוַי

"אָנַא בַּחָאוֵּל מִן אֵלצֻבְּח אַסְתָחְ'דַם הַאלְמָוקֵע "פֵיסְבּוּק

,נכון נכון, ראיתי שכולם משתמשים בדבר הזה אז חשבתי לעצמי 

.גם אני רוצה, אבל זה קצת קשה לי

"אני מנסה מהבוקר להשתמש באתר הזה "פייסבוק

 

 

 

א- לַא יְהֵמָכּ, מִן אֵ(ל)טָבִּיעִי אִנוֹ פִי אֵלְבֵּדַאיֵה בִּיכּוּן צָעֵבּ שְוַי, בָּס חַ'לִינִי אַסָאעַדַכּ

?אֵנְתֵ מֵסְתַחְ'דֵם הָלַּק אֵלְגַ'וַאל אָו אֵלְחָאסוּבּ

אל תדאג, טבעי שבהתחלה זה יהיה קצת קשה אבל תן לי לעזור לך

?אתה משתמש עכשיו בסלולרי או במחשב 

 

 

ב- שֻכְּרַאן חַבִּיבִּי. הָלַק אָנַא אָמַאם אֵלְחָסוּבּ

תודה, אני עכשיו מול המחשב

 

 

 

 

א- טָיֵבּ, מָאשִי. סָגַ'לְת לִפֵיסְבּוּק וִלַא לַא

?טוב, בסדר. נרשמת לפייסבוק או שלא

 

 

 

ב- אָנַא עַלַא חִסַאבּ זוֹגְתִי. עִנְדְנַא חִסַאבּ מֻשְתַרַכּ

אני עם החשבון של אשתי. יש לנו חשבון משותף

 

 

 

 

א- מָאשִי יַא זַלַמֶה. וֻשוּ בִּדַּכּ אַסָאעֵדַכּ פִיה

?בסדר אחי. ובמה תרצה שאעזור לך

 

 

 

ב- טַיֵבּ, חָטֵית אֵלְבַּרִיד אֵלְאֶלֵכְּתְרוֹנִי וֻכִּלְמֵת אֵ(ל)סִיר וֻדָחַ'לְת לִלְמָוְקַע

פָתַשְת עַלַא אָצְדִקאא וּחָתַא אָצַ'אפְת בָּעַצ'הֹם

בָּעַדֵין שֻפֶת מָנְשוּר עָלַא דָוְרַה גְ'דִידֵה לִתָעַלִים אֵלְעִבְּרַאנִי

אִסְמוֹ "פָאיִדַה סָוַא" וּהָאיְ עָגַ'בְּנִי כְּתִיר

בסדר. שמתי את הדואר האלקטרוני והסיסמא ונכנסתי לאתר

חיפשתי חברים ואפילו הוספתי חלק מהם

אחר כך, ראיתי פוסט שדיבר על קורס חדש ללימוד השפה העברית

ששמו "תועלת ביחד" וזה מצא חן בעיני מאוד

 

 

 

 

א- שֻוּ? מֻסְתַחִיל! הָדַא עָטִ'ים! מֻמְכִּן נְסָגֶ'ל מָעַ בָּעַצ'? וֵין הַאלְדָוְרַה

?מה? לא ייאמן! זה נפלא! אולי נרשם ביחד? איפה הקורס הזה

 

 

 

ב- אַיְ נָעַם, בִּדְנַא נֵעְמֶלהַא. אֵלְדָוְרַה פִי "פתח תקווה", קָרִיבּ עִנְדְנַא

בָּס אֵלְמֻשְכִּלֵה הִיֵ אִנוֹ מַא בַּאעְרֶף כִּיף בִּדִי אַסַגֶּל

כן, אני רוצה שנעשה את זה. הקורס הוא ב"פתח תקווה" קרוב אלינו

אבל הבעיה היא שאני לא יודע איך להירשם

 

 

 

 

א- אַה פְהֶמְת, בּס פָתֵש רָקַם אֵ(ל)תֶלֵפוֹן אָוְ אֵלְבָּרִיד אֵלְאֶלֵכְּתְרוֹנִי לִלְאִתִצַאל

אה הבנתי, רק תחפש את מספר הטלפון או הדואר האלקטרוני ליצירת קשר

 

 

 

 

ב-אַה טָיֵבּ, אִסְתָנַא שְוָי, אה הִייַאה! עִנְדִי רָקַם אֵלְתֶלֵפוֹן

שֻכְּרָאן כְּתִיר יַא אָחִ'י, מַכְּתוּב אִנוֹ הַא(ל)דַוְרַה מֻמְתַזֵה. בַּאחְכִּי מָעַהֹם

וּבָּעַדֵין אָכּוּן מָעַכּ עַאלְאִתִצַאל

אה בסדר, תמתין רגע, אה הנה! יש לי את מספר הטלפון

תודה רבה אחי, כתוב שהקורס הזה מצוין. אדבר איתם

ולאחר מכן אהיה איתך בקשר

 

 

 

 

 

א- וַלַוְ, מַא פִיש מֻשְכִּלֶה יַא זָלַמֵה, בַּאסְתָנַא טֶלֵפוֹנָכּ

בבקשה, אין בעיה אחי, אני מחכה לטלפון ממך

 

 

 

ב-מַאשִי, יַאללָה מַעָ סָלַאמֶה

בסדר, יאללה להתראות

 

 

 

א- אָלַלה מָעַכּ

אללה איתך

מילים חדשות

כַאלִמַאת גְ'דִידַה

...בֵּנִסְבַּה- בנוגע ל..., בקשר ל

אִסְתַחְ'דַם-השתמש

אִסְתִחְ'דַאם-שימוש/שירות

חַ'אדֶם-משרת

שָבַּכַּת אֵלְאִנְתֶרְנֶת- רשת האינטרנט

שָבַּכַּה אִגְ'תִמַאעִיֶה-רשת החברתית

מַוְקָע/מָוַאקֵע-אתר/אתרים

מַא בְּתֶנְדַם-לא תצטער

מֵתְאָסֶף-מצטער

אֵלְכֻּל-כולם

פָכַּר-חשב

פִכְּרָה-רעיון

לַנַפְסִי-לעצמי

נָפְס אֵ(ל)שִי-אותו הדבר

צָעֵבּ-קשה

טָבִּיעִי-טבעי, נורמלי

בִּדַאיַה-התחלה

נִהַאיַה-סוף

תֵלֶפוֹן גַ'וַאל-טלפון סלולרי

חָאסוּבּ-מחשב

אָמַאם-מול

זוֹגְ'תִי- אשתי

זוֹגִ'י-בעלי

מֻשְתַרַכּ-משותף

מֻשְתָרֵכּ-משתתף

שִרְכֶּה-חֵבְרה

אִשְתִרַאכּ-השתתפות

סָגַ'ל-רשם

תַסְגִיל-רישום

חָט-שם,הניח

נַגַ'ח-הצליח

נַגַ'אח-הצלחה

בַּרִיד אֶלֵכְּתְרוֹנִי- דואר אלקטרוני

כִּלְמֵת סִיר-סיסמא

פָתַּש-חיפש

תָפְתִיש-חיפוש

חָתַא-אפילו

בָּעַצ'-חלק

מָעַ בָּעַצ'/סָוַא-יחד

אָצַ'אפ-הוסיף

אִצַ'אפַה-הוספה

צָדִיק/אָצְדִקַאא'-חבר/חברים

דָוְרַה-קורס

תָעַלִים-לימוד

עָגַ'בּ-מצא חן

מֻסְתַחִיל-בלתי אפשרי, לא ייאמן, לא ייתכן

עָטִ'ים- נפלא, נהדר,עצום

(מָנְשוּר- פוסט (ברשתות חברתיות

(אִשְעַארַאת- התראות (ברשתות חברתיות

טָלַבַּאת אֵ(ל)צָדַאקָה-בקשות חברות

רָד-תגובה

צוּרַה שָחְ'צִיֵה-תמונת פרופיל

אִשַארָה-תיוג

(עַ'רְד-ציוץ (בטוויטר

נַשַר-פרסם

שַרַכּ פִי פֵיסְבּוּכ- פרסם בפייסבוק

אִחְתִגַ'אג' אִגְ'תִמַאעִי-מחאה חברתית

אֵלְבַּרִיד אֵלְוַארֵד-דואר נכנס

אֵלְבַּרִיד אֵלְמֻרְסֶל-דואר יוצא

אִעְדַאדַאת-הגדרות

שַרְחַה-כרטיס זיכרון

תַטְבּיק-אפליקציה

כַּמֵרַה-מצלמה

בַּטַרִיֶה מַשְחוּנֶה-סוללה טעונה 

בַּטַרִיֶה פַאצִ'יֶה-סוללה ריקה

שַאחֶן-מטען

:פתגמים

-לַא תֵנְדַם בֵּעֻמְרַכ עָלַא אִלִלי רַאח 

אין לבכות על חלב שנשפך

(מילולית: בחיים אל תתחרט על משהו שעבר)

-יִצְעַב אֵלְחֻצֻול עָלַא צַדִיק פִי סָנֶה בַּס יֵסְהַל פֹקְדַאן צַדִיק פִי סֵאעָה

קשה להשיג חבר בשנה, אך קל לאבד חבר בשעה

-אִללִי מַא בִיעְרֶף יֻרְקֹצ בִּיקוּל אִלאַרְצ' עַוגֵ'ה

מי שאינו יודע לרקוד אומר שהרצפה עקומה

לשיעור הבא

לשיעור הקודם

bottom of page